Uchwały podatkowe na 2021 rok

­

Uchwała nr XIV/173/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych
na 2021 rok znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl
.

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XIV/173/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych
na 2021 rok


Uchwała nr XIV/174/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2021 roku znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XIV/174/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2021 roku


Uchwała nr XV/191/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XV/191/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok


Uchwała nr XIV/175/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XIV/175/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.09.2020 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2021 rok


Uchwała nr XV/195/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XV/195/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji


Uchwała nr XV/194/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XV/194/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 8.12.2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty


Uchwała nr XVI/206/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 17.12.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym znajduje się na portalu PrawoMiejscowe.pl .

PRZEJDŹ DO DOKUMENTU: Uchwała nr XV/206/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 17.12.2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019 OKREŚLONE ZOSTAŁY W ROZPORZĄDZENIACH MINISTRA FINASÓW:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
PRZEJDŹ DO DOKUMENTU na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
PRZEJDŹ DO DOKUMENTU na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
PRZEJDŹ DO DOKUMENTU na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny


WZÓR DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OKREŚLONY ZOSTAŁ W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINASÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436)
PRZEJDŹ DO DOKUMENTU na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwały podatkowe na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Sylwia Hernas
Data na dokumencie:04.01.2021
Data publikacji:04.01.2021 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.01.2021 09:57 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
05.01.2021 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
04.01.2021 11:21 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)