Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2020 r.

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz 869 z późn. zm) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2020 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     51 356 080,70 zł     co stanowi 78,47 % planowanych
w tym: dochody bieżące     47 640 103,16 zł     co stanowi 77,37 % planowanych
dochody majątkowe     3 715 977,54 zł     co stanowi 96,07 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     42 949 772,64 zł     co stanowi 64,82 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     39 913 620,01 zł     co stanowi 66,81 % planowanych
wydatki majątkowe     3 036 152,63 zł     co stanowi 46,61 % planowanych

Budżet gminy za III kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 8 406 308,06 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:30.10.2020
Data publikacji:30.10.2020 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.10.2020 12:57 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)