Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r. - korekta

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz 869 z późn. zm) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2020 r. - korekta

 
Dochody wykonano w wysokości     33 077 613,20 zł     co stanowi 52,07 % planowanych
w tym: dochody bieżące     31 853 002,85 zł     co stanowi 51,99 % planowanych
dochody majątkowe     1 224 610,35 zł     co stanowi 54,26 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     28 972 371,28 zł     co stanowi 43,87 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     26 349 959,82 zł     co stanowi 44,24 % planowanych
wydatki majątkowe     2 622 411,46 zł     co stanowi 40,46 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 105 241,92 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r. - korekta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:02.09.2020
Data publikacji:02.09.2020 09:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.09.2020 09:27 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
02.09.2020 09:26 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)