Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r.

­

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz 869 z późn. zm) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2020 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     32 991 987,50 zł     co stanowi 51,93 % planowanych
w tym: dochody bieżące     31 853 002,85 zł     co stanowi 51,99 % planowanych
dochody majątkowe     1 138 984,65 zł     co stanowi 50,46 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     28 972 371,28 zł     co stanowi 43,87 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     26 349 959,82 zł     co stanowi 44,24 % planowanych
wydatki majątkowe     2 622 411,46 zł     co stanowi 40,46 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 019 616,22 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:23.07.2020
Data publikacji:23.07.2020 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.07.2020 08:11 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)