Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

­

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r., w godzinach pracy urzędu gminy.

Zgłoszenie może zostać:

  • doręczone bezpośrednio do urzędu gminy (obsługa na stanowisku nr 3 w Strefie Obsługi Interesantów, mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Gminy);
  • przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 32 47 55 117 i 32 47 55 150 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres wybory@zebrzydowice.pl.

Adres urzędu:
Urząd Gminy Zebrzydowice
43 - 410 Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:Piotr Gęsior
Data na dokumencie:10.06.2020
Data publikacji:10.06.2020 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2020 10:10 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)