wersja do wydruku Sylwia Hernas 20.05.2020 14:22

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zebrzydowice, dnia 20.05.2020 r.

PROTOKÓŁ

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał  :

  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 04.05. 2020r. do 19.05. 2020 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwał w sprawie :

  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
  • Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.zebrzydowice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zebrzydowice.pl w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

                       W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XVI Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.05.2020 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Herman
Data na dokumencie:20.05.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.05.2020 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 38