Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

W myśl art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) "Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.".

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.05.2020 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Andrzej Kondziołka
Data na dokumencie:
28.04.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.05.2020 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 468