Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2020 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     18 010 593,50 zł     co stanowi 28,02 % planowanych
w tym: dochody bieżące     17 371 408,85 zł     co stanowi 28,21 % planowanych
dochody majątkowe     639 184,65 zł     co stanowi 23,63 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     15 529 915,82 zł     co stanowi 23,20 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     13 025 142,60 zł     co stanowi 21,94 % planowanych
wydatki majątkowe     2 504 773,22 zł     co stanowi 33,06 % planowanych

Budżet gminy za I kwartał 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 480 677,68 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:13.05.2020 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:13.05.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:13.05.2020 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 216