W związku z trudną sytuacją, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS-Cov2, Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że osoby (firmy) prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy (w tym z wykorzystaniem mienia komunalnego), którym wprowadzone odgórnie przepisy utrudniły lub uniemożliwiły prowadzenie działalności, mogą zwrócić się z wnioskiem o:

  • odroczenie płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie go na raty lub umorzenie powstałych zaległości podatkowych,
  • odroczenie płatności podatku od środków transportowych, rozłożenie go na raty lub umorzenie powstałych zaległości podatkowych,
  • odroczenie innych płatności (stanowiących dochód gminy) na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.

Powyższe, dotyczy płatności, poczynając od miesiąca marca 2020 roku.

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej: za pomocą skrzynki podawczej e-PUAP;
  • drogą mailową: na adres ug@zebrzydowice.pl;
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice;
  • lub bezpośrednio do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku urzędu.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Jednocześnie informuję, że Wójt zdecydował o czasowym zwolnieniu z czynszu, najemców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych, stanowiących własność gminy zgodnie z Zarządzeniem Nr SG.0050.49.12.2020 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 14 kwietnia 2020 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy dotycząca pomocy dla przedsiębiorców z terenu gminy Zebrzydowice w związku z epidemią koronawirusa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:01.04.2020 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karol Sitek
Data na dokumencie:01.04.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:14.04.2020 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 337