Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać:

  • przesłane pocztą tradycyjną na dotychczasowych zasadach;
  • złożone w zaklejonej i opisanej kopercie bezpośrednio do pojemnika na przyjmowanie korespondencji, który znajduje się przy drzwiach do Urzędu od strony parkingu za budynkiem;
  • przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wybory@zebrzydowice.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą tradycyjną, złożonego do pojemnika na przyjmowanie korespondencji lub wysłanego skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 32 47 55 117 i 32 47 55 150 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres wybory@zebrzydowice.pl.

W załączeniu stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Adres urzędu:
Urząd Gminy Zebrzydowice
43 - 410 Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów z powodu stanu epidemii
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.03.2020 19:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Piotr Gęsior
Data na dokumencie:
27.03.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.03.2020 19:14

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 326