Zarządzenie nr SG.0050.41.9.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 23.03.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wybierając ofertę złożoną przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, na realizację w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pod tytułem „Grupa Integracyjna Stokrotki” z przeznaczeniem kwoty 5.000 zł na sfinansowanie realizacji zadania.
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Paulinie Krawczyk - pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację zadania.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:26.03.2020 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:23.03.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:26.03.2020 14:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 174