Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za IV kwartał 2019 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     60 443 056,64 zł     co stanowi 98,95 % planowanych
w tym: dochody bieżące     56 513 837,08 zł     co stanowi 99,90 % planowanych
dochody majątkowe     3 929 219,56 zł     co stanowi 87,23 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     61 476 981,71 zł     co stanowi 90,30 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     49 723 015,29 zł     co stanowi 91,98 % planowanych
wydatki majątkowe     11 753 966,42 zł     co stanowi 83,80 % planowanych

Budżet gminy za IV kwartał 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 033 925,07 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za IV kwartał 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.03.2020 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:18.03.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.03.2020 13:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 284