Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2019 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     44 612 144,20 zł     co stanowi 77,65 % planowanych
w tym: dochody bieżące     42 465 225,21 zł     co stanowi 81,79 % planowanych
dochody majątkowe     2 146 918,99 zł     co stanowi 38,79 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     44 794 279,12 zł     co stanowi 69,50 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     35 771 341,86 zł     co stanowi 70,92 % planowanych
wydatki majątkowe     9 022 937,26 zł     co stanowi 64,37 % planowanych

Budżet gminy za III kwartał 2019 r. zamknął się deficytem w kwocie 182 134,92 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.03.2020 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:18.03.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.03.2020 13:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 310