URZĄD GMINY ZAKMNIĘTY DLA INTERESANTÓW !!!

BRAK BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW !!!

WEJŚCIE DO URZĘDU MOŻLIWE W PRZYPADKU, KIEDY BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA STANOWI JEDYNIE MOŻLIWY SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY (AKTY ZGONU, ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU, SPRAWY W GOPS). W TAKIM PRZYPADKU W URZĘDZIE JEDNOCZEŚNIE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA !!!

Uprzejmie prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /ja1ej955ki/SkrytkaESP lub /ja1ej955ki/skrytka) lub platformę SEKAP (adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/2167) a wszelkie pytania kierować na adres poczty elektronicznej ug@zebrzydowice.pl lub telefonicznie.

Numer kierunkowy: 32

Centrala 4755100

 

Kancelaria Główna 4755101

 

Pożytek Publiczny, Sport 4755101
Promocja Gminy 4755102

 

Sekretariat, Wójt, Zastępca Wójta 4755102

 

Kadry 4755121

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4755109
Dowody Osobiste 4755113
Ewidencja Ludności 4755113
Ewidencja Działalności Gospodarczej 4755127

 

Referat Budżetu i Finansów Gminnych

 

Skarbnik Gminy 4755105
Księgowość budżetowa 4755112
4755114
Wymiar podatków:
     - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
     - opłata za odpady komunalne (deklaracje, ustalenie wysokości)
     - opłata targowa
Wymiar i księgowość - opłaty od posiadania psów
Wymiar i księgowość - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych
4755111
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne
     - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
     - opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości)
4755141
Księgowość podatkowa - Sołectw: Kaczyce, Zebrzydowice Górne
     - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych
     - opłata za odpady komunalne (stan konta, zaległości)
Wymiar i księgowość - podatek od środków transportowych
4755152
Obsługa Edukacji, Zdrowie 4755144

 

Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych

 

Kierownik referatu 4755106
Zamówienia publiczne 4755107
Nadzór inwestycyjny 4755147

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

 

Kierownik referatu
Podziały geodezyjne, mienie komunalne, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy
4755123
Rolnictwo, dzierżawy gruntów rolnych, lokale socjalne, umowy najmu lokali użytkowych 4755122
Numeracja porządkowa nieruchomości, decyzje środowiskowe, wypisy i wyrysy z mpzp 4755142

 

Referat Organizacyjny

 

Kierownik referatu 4755150
Biuro Rady Gminy 4755117
Obsługa Informatyczna 4755150

 

Referat Komunalno Drogowy

 

Kierownik referatu 4755131
Sprawy drogowe 4755131
Sprawy komunalne 4755151

 

Obrona Cywilna - OSP, Obronność, Zarządzanie kryzysowe, Kancelaria materiałów niejawnych 4755108

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kierownik 4755119
Pracownicy Socjalni 4755128
4755129
4755132
Świadczenia rodzinne 4755118
500+, Fundusz Alimentacyjny, Stypendia 4755130
Księgowość 4755139

 

GZWiK 4755116

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Brak bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:16.03.2020 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Gęsior
Data na dokumencie:16.03.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:16.03.2020 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 228