Wybory do rad gmin
w gminach do 20 tys. mieszkańców

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

do Rady Gminy w Zebrzydowicach sporządzony dnia 28.03.2004 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Zebrzydowicach.

I. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Zebrzydowicach zarządzono w

okręgu wyborczym nr 5 dla obsadzenia 1 mandatu

II. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 5, w którym wybierano 1 radnego.

Wybory odbyły się .

Głosowanie przeprowadzono .

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

KOPIEC LEON 87 z listy nr 2
(nazwisko i imię - imiona kandydata) (liczba)  
KWW DELOWANIK
(oznaczenie listy)

III. Zarzuty pełnomocników: nie było

IV. Zarzuty członków Komisji: nie było

V. Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami pełnomocników i członków Komisji: nie było

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1. ... - PRZEWODNICZĄCY

2. ... - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3. ... - CZŁONEK

4. ... - CZŁONEK

5. ... - CZŁONEK

6. ... - CZŁONEK

7. ... - CZŁONEK


 

Załączniki:

Zestawienie wyników głosowania z 1 okręgów wyborczych.


  

Wybory do rad gmin
w gminach
do 20 tys. mieszkańców

Okręg wyborczy nr 5
obejmujący 1 mandat
  Załącznik nr 1
do protokołu z wyborów uzupełniających
do Rady Gminy

ZESTAWIENIE
wyników głosowania
w okręgu wyborczym nr 5
utworzonym dla wyboru
Rady Gminy w Zebrzydowicach

sporządzone dnia 28 marca 2004 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Zebrzydowicach.

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania w okręgu i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2510
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 254
3. Oddano kart do głosowania
w tym:
254
1) kart nieważnych 0
2)1) kart ważnych 254
4. Głosów nieważnych oddano
w tym:
3
1) z powodu postawienia znaku "x" obok nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba mandatów w okręgu 0
2) z powodu niepostawienia znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata 3
3) z powodu postawienia znaku "x" tylko obok nazwiska skreślonego kandydata (art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej) 0
4) z powodu postawienia znaku "x" tylko obok nazwiska kandydata z unieważnionej listy kandydatów (art. 113 ust. 3 Ordynacji wyborczej) 0
5. Kart ważnych z głosami ważnymi oddano 251

6.2) Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW "DLA MŁODZIEŻY" 43
1) Wachtarczyk Zenon 43


 

Lista nr 2 KWW DELOWANIK 87
1) Kopiec Leon 87


 

Lista nr 3 KWW "JESTEŚMY RAZEM" 53
1) Wenglorz Wiesław 53


 

Lista nr 4 KWW POROZUMIENIE NA RZECZ GMINY 68
1) Wawrzyczek Edmund 68

Przy sporządzaniu zestawienia obecni byli:

1. ... - PRZEWODNICZĄCY

2. ... - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3. ... - CZŁONEK

4. ... - CZŁONEK

5. ... - CZŁONEK

6. ... - CZŁONEK

7. ... - CZŁONEK


1) liczba kart ważnych (pkt 3.2) równa się sumie kart, na których oddano głosy nieważne (pkt 4) i kart, na których oddano głosy ważne (pkt 5)

2) liczba głosów otrzymanych przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od liczby głosów ważnych (pkt 5).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół z Wyborów Uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej (wyniki wyborów)
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2020 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2020 14:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 314