WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY w gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców ZEBRZYDOWICE
Numer obwodu głosowania 5 Numer okręgu wyborczego 5
Gmina ZEBRZYDOWICE Powiat CIESZYŃSKI Województwo ŚLĄSKIE
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)
URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE UL. Ks. JANUSZA 6


 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
w obwodzie na kandydatów na radnych

Głosowanie w dniu 28 marca 2004 r. rozpoczęło się o godz. 600 i trwało bez przerwy do godz. 2000 . Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nie naruszone.

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 2510
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1259
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 254
4. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 1005


 

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

5. Liczba kart wyjętych z urny
w tym:
254
5a. - liczba kart nieważnych 0
5b. - liczba kart ważnych 254
6. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania
z tego:
3
6a. - liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "x" obok nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia w okręgu 0
6b. - liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list 3
6c. - liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "x"; tylko obok nazwiska skreślonego kandydata (art. 113 ust. 2)1) 0
6d. - liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku "x" tylko obok nazwiska kandydata z unieważnionej listy kandydatów 0
7. Liczba kart ważnych z głosami ważnymi 251

1) Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


 

III. NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW Z LIST KANDYDATÓW ODDANO NASTĘPUJĄCE LICZBY GŁOSÓW WAŻNYCH


 

Lista nr 1 - KWW "DLA MŁODZIEŻY"
  (nazwa komitetu wyborczego)

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następującą liczbę głosów ważnych

1) Wachtarczyk Zenon 43


 

Lista nr 2 - KWW DELOWANIK
  (nazwa komitetu wyborczego)

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następującą liczbę głosów ważnych

1) Kopiec Leon 87


 

Lista nr 3 - KWW "JESTEŚMY RAZEM"
  (nazwa komitetu wyborczego)

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następującą liczbę głosów ważnych

1) Wenglorz Wiesław 53


 

Lista nr 4 - KWW POROZUMIENIE NA RZECZ GMINY
  (nazwa komitetu wyborczego)


Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następującą liczbę głosów ważnych

1) Wawrzyczek Edmund 68


 

8.x) Uwagi o przypuszczalnej przyczynie ewentualnych różnic pomiędzy liczbą z pkt 5 a liczbą z pkt 3: nie ma uwag

9.x) W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia: nie wydano

10.x) Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:xx) nie było mężów zaufania

11.x) Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:xx) nie było

12.x) Inne uwagi: nie było

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

1) ... - przewodnicząca

2) ... - z-ca przewodniczącej

3) ... - członek

4) ... - członek

5) ... - członek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
"Protokół Głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych" Obwodowej Komisji Wyborczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2020 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.02.2020 13:58

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 319