wersja do wydruku Piotr Gęsior 24.02.2020 13:54

Wyniki wyborów uzupełniających - protokół wyborów uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach oraz zestawienie wyników głosowania

 

Wybory do rad gmin
w gminach do 20 tys. mieszkańców

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

do Rady GMINY ZEBRZYDOWICE sporządzony dnia 26.06.2005 r. przez GMINNĄ Komisję Wyborczą w ZEBRZYDOWICACH.

I. Wybory uzupełniające do Rady GMINY ZEBRZYDOWICE zarządzono w

okręgu wyborczym nr 1 dla obsadzenia 1 mandatu

II. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

Wybory (odbyły się) TAK .

Głosowanie (przeprowadzono) TAK .

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PIEKAR HENRYK 40 z listy nr 2
(nazwisko i imię - imiona kandydata) (liczba)  
KWW GRUPA WSPÓŁPRACY I INICJATYWY
(oznaczenie listy)

III. Zarzuty pełnomocników: NIE BYŁO

IV. Zarzuty członków Komisji: NIE BYŁO

V. Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników wyborów oraz ewentualnymi zarzutami pełnomocników i członków Komisji: NIE BYŁO

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1. ... - PRZEWODNICZĄCY
2. ... - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3. ... - CZŁONEK
4. ... - CZŁONEK
5. ... - CZŁONEK
6. ... - CZŁONEK
7. ... - CZŁONEK


 

Załączniki:

Zestawienie wyników głosowania z 1 okręgów wyborczych.


  

Wybory do rad gmin
w gminach
do 20 tys. mieszkańców

Okręg wyborczy nr 1
obejmujący 1 mandat
  Załącznik nr 1
do protokołu z wyborów uzupełniających
do Rady GMINY

ZESTAWIENIE
wyników głosowania
w okręgu wyborczym nr 1
utworzonym dla wyboru
Rady GMINY ZEBRZYDOWICE

sporządzone dnia 28 marca 2004 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w ZEBRZYDOWICACH.

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 1 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania w okręgu i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2249
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 96
3. Oddano kart do głosowania
w tym:
96
1) kart nieważnych 0
2)1) kart ważnych 96
4. Głosów nieważnych oddano
w tym:
1
1) z powodu postawienia znaku "x" obok nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba mandatów w okręgu 0
2) z powodu niepostawienia znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata 1
3) z powodu postawienia znaku "x" tylko obok nazwiska skreślonego kandydata (art. 113 ust. 2 Ordynacji wyborczej) 0
4) z powodu postawienia znaku "x" tylko obok nazwiska kandydata z unieważnionej listy kandydatów (art. 113 ust. 3 Ordynacji wyborczej) 0
5. Kart ważnych z głosami ważnymi oddano 95

6.2) Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 KWW KACZYCE 38
1) WROŻYNA GRZEGORZ 38


 

Lista nr 2 KWW GRUPA WSPÓŁPRACY I INICJATYWY 40
1) PIEKAR HENRYK 40


 

Lista nr 3 KWW ZBIGNIEWA OWCZARZY 17
1) OWCZARZY ZBIGNIEW 17

Przy sporządzaniu zestawienia obecni byli:

1. ... - PRZEWODNICZĄCY
2. ... - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3. ... - CZŁONEK
4. ... - CZŁONEK
5. ... - CZŁONEK
6. ... - CZŁONEK
7. ... - CZŁONEK


1) liczba kart ważnych (pkt 3.2) równa się sumie kart, na których oddano głosy nieważne (pkt 4) i kart, na których oddano głosy ważne (pkt 5)

2) liczba głosów otrzymanych przez któregokolwiek kandydata nie może być większa od liczby głosów ważnych (pkt 5).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki wyborów uzupełniających - protokół wyborów uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach oraz zestawienie wyników głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:24.02.2020 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.02.2020 13:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 53