wersja do wydruku Sylwia Hernas 21.02.2020 11:14

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 27 lutego 2020 r.
o godzinie 1600 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Wystąpienia gości - Starosta Cieszyński Pan Mieczysław Szczurek.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2020 rok,
  • zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  • udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, zabudowanej częściowo przepompownią ścieków,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice,
  • wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2020 roku,
  • ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek


 Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:21.02.2020 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:21.02.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.02.2020 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 177