OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6151.1.2020 z dnia 12.02.2020r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice działając w oparciu o art.42ab ust.2 ustawy z dnia 22 marca 2018r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 183 planuje się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „GRANICA” w Zebrzydowicach.

Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 183:

Lp. Data dzień godzina Miejsce zbiórki Teren polowań Gatunek zwierzyny Prowadzący polowanie Uwagi
1. 22.02.2020
Sobota godz. 9:00
Świetlica
J. Dziadek
Objazdowe (Marklowice, Zebrzydowice, Kończyce Małe, Kaczyce) Bażant, Lis H. Kawik
H. Kania
Zakończenie o godzinie  14:00

     Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przeplanowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnianiem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - nr działki ewidencyjnej o obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

     Dzierżawca albo zarządca przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 183
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:13.02.2020 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:12.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:13.02.2020 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 282