wersja do wydruku Piotr Gęsior 13.02.2020 11:52

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

Zebrzydowice, 13.02.2020r.,

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie:
Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Zebrzydowice.

     Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 luty 2020r.  w celu poznania opinii organizacji społecznych , których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt .

     Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono na stronie  internetowej urzędu www.zebrzydowice.ploraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zebrzydowice.pl w zakładce ogłoszenia. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono równie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

     W wyznaczonym terminie konsultacji dnia 10.02.2020r. wpłynęła jedna opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca zapewniania stacjonarnego miejsca dla bezdomnych kotów oraz zawarcia umowy z gospodarstwem rolnym, które posiada zarejestrowanie stada w ARiMR.

     Uwagi wniesione w trakcie konsultacji zostały uwzględnione w programie a mianowicie bezdomne koty mają zapewnione stacjonarne miejsce w Fundacji Lepszy Świat. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gmina Zebrzydowice zawrze stosowna umowę z gospodarstwem rolnym w Kaczycach przy ul. Obrębowskiej 9.

     Zgodnie z punktem III ust.1 załącznika do uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim podmiotów.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:13.02.2020 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:13.02.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:13.02.2020 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 63