Zebrzydowice, dnia 30 stycznia 2020 r.

PR.6224.4.1.2020

 

OGŁOSZENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
WYMIANY KOTŁÓW C.O. W 2020 ROKU.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2017r. Uchwały Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018r. – niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 10 lutego do 28 lutego 2020 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW .

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy – w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada 2020r. – zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej 5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.

Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne w tym prowadzące działalność gospodarczą. Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 51) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec / Programy proekologiczne).

Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 22), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55 123, 32 47 55 122.

Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w tym naborze nie będą rozpatrywane !!!

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:31.01.2020 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:30.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:31.01.2020 08:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 339