wersja do wydruku Sylwia Hernas 10.01.2020 10:13

Propozycje zadań publicznych na 2020 rok

Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Zebrzydowice, zainteresowane realizacją zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania oraz działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania) oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych oraz działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną) zgodnie z Uchwałą nr IX/108/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, mogą zgłaszać propozycje zadań wraz z terminem ich realizacji oraz wnioskowaną kwotą dofinansowania, pisemnie na adres Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, telefonicznie pod numerem 32 47 55 101, e-mail:   p.krawczyk@zebrzydowice.pl lub osobiście w pokoju 22 Urzędu Gminy Zebrzydowice, w terminie do 31.01.2020 r.

Propozycje posłużą do przygotowania konkursu na realizacje zadań w wyżej wymienionym zakresie w ramach programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Propozycje zadań publicznych na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.01.2020 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:10.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.01.2020 10:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 115