wersja do wydruku Sylwia Hernas 03.01.2020 11:37

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie cieszyńskim
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i mediacja.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6, Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

Pomoc prawna świadczona jest przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Godziny otwarcia:
poniedziałek od 800 do 1200
wtorek od 800 do 1200
środa od 1400 do 1800
czwartek od 800 do 1200
piątek od 1300 do 1700

Osoby uprawnione
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku), po złożeniu stosownych oświadczeń bezpośrednio przed udzieleniem pomocy.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się istnieje możliwość udzielania pomocy poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Rejestracja
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod wskazanym przez Starostę nr tel. (33) 4777 239.

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie:

 • imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
 • nr telefonu osoby uprawnionej,
 • preferowanej daty i godziny wizyty,
 • adresu w przypadku porad udzielanych poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.

Wskazanie przez osobę uprawnioną numeru telefonu, wiąże się z potrzebą kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, wskutek której konieczne byłoby przełożenie planowanej wizyty lub w przypadku udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie pomocy prawnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia o pracownika Starostwa pod nr telefonu (33) 4777 239.

Godzina wizyty w punkcie pomocy prawnej, wskazana podczas telefonicznej rejestracji, jest orientacyjna i może ulec zmianie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania pomocy, o czym zadecyduje osoba udzielająca pomocy prawnej.

Zakres pomocy

 • prawo pracy,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo celne,
 • prawo dewizowe,
 • prawo handlowe.
 • prowadzenia działalności gospodarczej, po złożeniu oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Opinie
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej e-mail lub
 • listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn).

Szczegółowe informacje można pozyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
tel. 33 47 77 239
lub na stronach internetowych:

 • www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce Pomoc prawna
 • www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna
 • www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w poniższym załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.01.2020 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Pupek
Data na dokumencie:03.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.06.2020 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 172