wersja do wydruku Sylwia Hernas 02.01.2020 17:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 170

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6151.7.2019 z dnia 02.01.2020

Wójt Gminy Zebrzydowice działając w oparciu o art.42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w na terenie obwodu łowieckiego nr 170 planuje się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „REMIZA” w Pawłowicach.

Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 170:

Lp. Data dzień godzina Miejsce zbiórki Gatunek zwierzyny Prowadzący polowanie
1. 06.01.2020 poniedziałek godz. 8:00 Pruchna – Czarny Las Bażant, sarna, dzik, drapieżniki Marek Foltyn
2. 11.01.2020 sobota godz. 8:00 Pielgrzymowice – Strażnik Łowiecki Bażant, dzik, drapieżniki Mirosław Kuźmiak
3. 19.01.2020 niedziela godz. 8:00 Pielgrzymowice – Strażnik Łowiecki Bażant, dzik, drapieżniki Eugeniusz Pająk
4. 08.02.2020 sobota godz. 8:00 Pielgrzymowice – Strażnik Łowiecki Bażant, dzik, drapieżniki Mirosław Kuźmiak

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przeplanowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnianiem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - nr działki ewidencyjnej o obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 170
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:02.01.2020 17:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:02.01.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:02.01.2020 17:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 110