wersja do wydruku Sylwia Hernas 05.11.2019 12:38

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.2.2016.EJ.8
z 30 października 2019 roku

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informację o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.
  "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
 2. Treść decyzji w języku czeskim i angielskim oraz wybrane fragmenty decyzji w języku polskim dostępne są do wglądu w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
  przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317 w godzinach 8:00 - 15:00
  na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej (wersja w j. angielskim i czeskim): http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP469 (sekcja STANOVISKO)
 3. W terminie od 5 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317.

Zawiadomienie o ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 15 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:05.11.2019 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:30.10.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:05.11.2019 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 228