wersja do wydruku Sylwia Hernas 24.10.2019 08:32

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 października 2019 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się IX sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematyka posiedzenia:

 1. Wręczenie nagrody Laureatowi "Srebrnej Cieszynianki".
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2019 rok,
  • przyjęcia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych",
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego,
  • zwiększenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania p.n.: "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr R10, B15 oraz B13",
  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomości położonej w Marklowicach Górnych w rejonie skrzyżowania ul. Górnej z ul. Szkolną,
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2020 rok,
  • zwolnień w podatkach lokalnych w 2020 roku,
  • opłaty od posiadania psów na 2020 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
  • zmiany uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
  • programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
  • zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,
  • utworzenia placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych,
  • ustalenia sposobu organizacji usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej świadczonych w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia oraz zasad odpłatności za te usługi,
  • powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej,
  • ustalenia diet dla radnych,
  • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  • wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 3. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:24.10.2019 08:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:24.10.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:24.10.2019 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 218