wersja do wydruku Sylwia Hernas 23.10.2019 11:24

GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2019 r. pod nr 510226247-N-2019.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dacef8bf-424c-4434-bdfe-29d857c4d9eb

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.10.2019 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiesława Zniszczoł
Data na dokumencie:23.10.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.10.2019 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 211