wersja do wydruku Sylwia Hernas 16.10.2019 10:25

Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.421.227.2019.JPŁ
z dnia 14 października 2019 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15 kwietnia 2019 r. (data wpływu 19.04.2019 r.), uzupełniony w dniach 11 września 2019 r. i 14 października 2019 r., Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, reprezentowanego przez pełnomocnika w osobie Pana Marcina Olsińskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni „KOVONA” w Zebrzydowicach do rzeki Piotrówki w jej km 16+565.

Upubliczniono dnia 16.10.2019 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:16.10.2019 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Nowak
Data na dokumencie:14.10.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:16.10.2019 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 206