wersja do wydruku Piotr Gęsior 04.10.2019 13:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.11.8.2019 z dnia 03.10.2019 r.

     Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 października 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.11.7.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów metali, przewidzianego do realizacji na działce: 434/39, obręb Otrębów, miejscowość Kaczyce, przyłącze wodociągowe realizowane będzie na działkach: 434/39, 434/43, 434/44, 120/85, 120/97, obręb Otrębów, miejscowość Kaczyce

     Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081 ze zm.).

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.10.2019 13:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:03.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.10.2019 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 16