wersja do wydruku Sylwia Hernas 01.10.2019 13:39

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.442.1.2018.EJ.3
z 26 września 2019 roku

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości na stępujące informacje:

 1. Strona polska otrzymała raport dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
 2. Dokumentacja dot. przedsięwzięcia w języku polskim dostępna jest w siedzibie:
  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, Katowice pokój 317 w godzinach 8:00-15:00
  oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach:
  http://bip.katowice.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 3. W terminie od 1 października 2019 r. do 30 października 2019 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji w formie:
  • pisemnej na adres:
   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
  • pocztą elektroniczną: -sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
   adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /RDOSKAT/skrytka
   adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (duże pliki): /RDOSKAT/SkrytkaESP
  • ustnie do protokołu w siedzibie RDOŚ w Katowicach.

Upubliczniono dnia 1.10.2019 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:01.10.2019 13:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:26.09.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:01.10.2019 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 57