wersja do wydruku Piotr Gęsior 24.09.2019 14:21

GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków

Dnia 24.09.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2019 r. pod nr 601236-N-2019.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3aeb803f-0855-46be-89b6-b8b2c785b503

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie gzwik.zebrzydowice.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:24.09.2019 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiesława Zniszczoł
Data na dokumencie:24.09.2019
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:24.09.2019 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 239