Uchwała Nr II/21/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Wystąpić z dniem 01.01.2003 r. ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.07.2003 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.07.2003 15:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 79