wersja do wydruku Sylwia Hernas 29.08.2019 10:50

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 2019 roku

ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.49
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka", nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 25 września 2019 r.

Upubliczniono w dniach: od 29.08.2019 r. do 12.09.2019 r.

Upubliczniono dnia 29.08.2019 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:29.08.2019 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Młynarkiewicz
Data na dokumencie:22.08.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:29.08.2019 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 51