wersja do wydruku Sylwia Hernas 21.08.2019 13:19

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 sierpnia 2019 r.
o godzinie 1530 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się VII sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematyka posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2019 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
  • zmiany uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
  • zmiany uchwały nr VI/68/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
 2. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:21.08.2019 13:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:21.08.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.08.2019 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 76