Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za II kwartał 2019 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     29 058 474,64 zł     co stanowi 51,46 % planowanych
w tym: dochody bieżące     27 395 967,36 zł     co stanowi 53,80 % planowanych
dochody majątkowe     1 662 507,28 zł     co stanowi 29,97 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     27 234 899,12 zł     co stanowi 42,92 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     22 451 830,15 zł     co stanowi 45,47 % planowanych
wydatki majątkowe     4 783 068,97 zł     co stanowi 33,96 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 823 575,52 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:09.08.2019 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:09.08.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:09.08.2019 13:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 493