wersja do wydruku Sylwia Hernas 23.07.2019 08:56

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lipca 2019 roku

ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.239.2018.mko.10
z dnia 17 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018 r. poz. 1302 ze zm.), dalej ustawa ppsa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 8 maja 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.239.2018.mko.5, utrzymujące w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.39, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka", wraz z odpowiedzią na skargę.

Upubliczniono w dniach: od 23.07.2019 r. do 06.08.2019 r.

Upubliczniono dnia 23.07.2019 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 lipca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.07.2019 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dąbrowska-Niepytalska
Data na dokumencie:17.07.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.07.2019 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 94