wersja do wydruku Sylwia Hernas 10.07.2019 09:40

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24,uchylającą w części i umarzającą postępowanie organu I instancji w tym zakresie,uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.

Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.07.2019 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Kapłon
Data na dokumencie:05.07.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.07.2019 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 14