Uchwała Nr II/20/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p. n. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach - zrzut 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zam./

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do WFOŚ i GW o udzielenie pożyczki w wysokości 225 000 zł. na realizację w/w zadania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania inwestycyjnego p. n. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Strzałów w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.07.2003 15:29

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 196