wersja do wydruku Sylwia Hernas 09.07.2019 15:04

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024

Zebrzydowice, dnia 06.03.2018 r.

PROTOKÓŁ

Sporządzony na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018-2024"

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018-2024" umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - www.zebrzydowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl w zakładce - konsultacje społeczne.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem dokumentu zamieszczono także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego dostępnego do pobrania na stronie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzene konsultacji i udzielającą wyjaśnień był Pan Daniel Kroczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii bądź uwag.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:09.07.2019 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Kroczek
Data na dokumencie:06.03.2018
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:09.07.2019 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 6