Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku

Nazwa województwa, powiatu i gminy: śląskie, cieszyński, Zebrzydowice
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli Informacje o jakości wody1 Aktualizacja informacji2
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli3 Uchwała4 Sezon kąpielowy5 Informacje zawarte w uchwale6 Właściwy państwowy inspektor sanitarny7 Ocena bieżąca jakości wody Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
Data badania Wynik oceny8 Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli Zakaz kąpieli9 Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
Ośrodek Sportów Wodnych przy GOK Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 21 Wyznaczono Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 maja 2019r. 02/07-31/07 Uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 maja 2019r.              

  1. Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
  2. Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
  3. Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  4. Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
  5. Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
  6. Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzenia tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.
  7. Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
  8. Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
  9. Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.06.2019 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Natalia Juraszczyk
Data na dokumencie:
04.06.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.06.2019 08:33

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 1516