Uchwała Nr II/19/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany w Uchwale Nr XXXXI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r., w ten sposób, że punkt 8 przyjmuje następujące brzmienie:

";8. Ustalić czynsz za wynajem pomieszczeń tj. sal z kuchnią i zapleczem w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych:

8.1. z przeznaczeniem na organizowanie wesel:
w Zebrzydowicach - od środy do poniedziałku 250,00 zł
za każdy dzień dodatkowo 50,00 zł
w Kończycach Małych - od piątku do poniedziałku 100,00 zł
za każdy dzień dodatkowo 30,00 zł
w Kaczycach 300,00 zł
w Marklowicach Górnych 220,00 zł
 
8.2. z przeznaczeniem na imprezy jednodniowe:
w Marklowicach Górnych 150,00 zł
 
8.3. z przeznaczeniem na organizowanie styp:
w Zebrzydowicach 50,00 zł
w Kończycach Małych 50,00 zł
w Kaczycach 250,00 zł
w Marklowicach Górnych 50,00 zł
 
8.4.z przeznaczeniem na organizowanie imprez okolicznościowych:
w Zebrzydowicach - spotkania rodzinne dwudniowe (jubileusze, komunie, itp.) sala + kuchnia 100,00 zł
w Kończycach Małych - spotkania rodzinne dwudniowe sala + kuchnia 100,00 zł
w Kaczycach - inne uroczystości sala + kuchnia + zaplecze 200,00 zł
w Marklowicach Górnych - sala + kuchnia + zaplecze za dzień 25,00 zł za dzień
 
8.5. jednodniowe wynajęcie sali na handel obwoźny
w Kończycach Małych 100,00 zł
 
8.6. za media, tj. gaz, prąd, wodę, ścieki - według wskazania liczników
 
8.7. Upoważnia się Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych do stosowania ulg i zwolnień według załącznika nr 1 do umowy z dnia 1.04.1995r. zawartej pomiędzy Zarządem Gminy Zebrzydowice a Zarządami Ochotniczych Straży Pożarnych. "

§ 2

Pozostałe postanowienia zawarte w Uchwale Nr XXXXI/333/02 z dnia 6 września 2002r. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/333/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 6 września 2002r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.07.2003 15:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.07.2003 15:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 70