Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za I kwartał 2019 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     15 205 075,05 zł     co stanowi 26,95 % planowanych
w tym: dochody bieżące     14 669 321,80 zł     co stanowi 28,83 % planowanych
dochody majątkowe     535 753,25 zł     co stanowi 9,68 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     15 170 645,93 zł     co stanowi 24,04 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     11 511 635,85 zł     co stanowi 23,42 % planowanych
wydatki majątkowe     3 659 010,08 zł     co stanowi 26,24 % planowanych

Budżet gminy za I kwartał 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 34 429,12 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:26.04.2019 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:26.04.2019
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:26.04.2019 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 678