Uchwała Nr II/18/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie: powołania doraźnej komisji rady gminy

Na podstawie art. 21 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. z późn. zm.) oraz § 32 pkt. 1 Statutu Gminy (tekst jednolity uchwała Nr XXV/131/96 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

1. Powołać komisję regulaminowo - statutową w składzie określonym w załączniku Nr 1.

2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/18/02
z dnia 10 grudnia 2002

Skład Komisji regulaminowo - statutowej

1. Tadeusz Żyła

2. Kazimierz Grygierek

3. Bogdan Szuścik

4. Tadeusz Fujcik

5. Helena Bartoszek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: powołania doraźnej komisji rady gminy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.07.2003 15:26

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 198