wersja do wydruku Sylwia Hernas 18.03.2019 11:52

GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej

Zebrzydowice, dnia  18.03.2019 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 01/2019

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej

Zakres prac do wykonania:

  • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe
  • roboty ziemne
  • kanały z rur PVC ∅ 200 mm - 94,00 mb
  • kanały z rur PVC ∅ 160 mm - 72,50 mb
  • studzienki kanalizacyjne
  • ułożenie rur osłonowych

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV - 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
CPV - 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy – do dnia 29.06.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl .
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kierownik Referatu Inwestycji mgr inż. Krzysztof Mucha - tel. 32/ 4755106.

Termin składania ofert - do dnia 28.03.2019 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 43.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej:

SIWZ z załącznikami (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2019 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż