wersja do wydruku Sylwia Hernas 16.01.2019 14:57

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzenie nr SG.0050.2.1.2019
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 11.01.2019 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13".

     Na podstawie art. art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz 59) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) (Dz. U. z 2017 poz. 1817 z późn. zm.) i w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.).

§ 1

Zarządzam, co następuje:

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania ogłoszony w dniu 28.11.2018 r. na zadanie "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13" wybierając:
    - ofertę złożoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wysokiej oceny realizacji zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2019 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż