wersja do wydruku Sylwia Hernas 14.01.2019 10:24

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz osób starszych z terenu Gminy Zebrzydowice odbędzie się w dniach 15, 18, 19 marca 2019r., natomiast dla kobiet w dniu 20 marca 2019r.

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, (III piętro, p. 202).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań z okresu 12 miesięcy poprzedzających stawienie się do kwalifikacji;
  • aktualną fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia, pobierane nauki, posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stanienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 13A) lub pod nr tel. (32) 47 55 113.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwalifikacja wojskowa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2019 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż