wersja do wydruku Sylwia Hernas 21.12.2018 13:36

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.42
z 20 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 49 i art. 131 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że wpłynęło zażalenie na postanowienie znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.39 z 6 grudnia 2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK „ Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Zawiadomienie stron postępowania o wniesieniu zażalenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z pismem z 19 grudnia 2018 r. znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.41 przekazał zażalenie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu tj. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.

Upubliczniono dnia 21.12.2018 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż