wersja do wydruku Sylwia Hernas 07.12.2018 10:24

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.40
z 6 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 49 i art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że na wniosek, złożony przez Pana Daniela Ozon i Pana Artura Dyczko, reprezentujących Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., wydał postanowienie znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.39 z 6 grudnia 2018 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 czerwca 2018r. znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.33 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia – Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie stronom postępowania ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią ww. postanowienia i dokumentacją sprawy (w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności) strony mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 405, w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 808. Informuje, że od 10 grudnia 2018 r. nastąpi zmiana siedziby organu (Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, pokój 317).

Upubliczniono dnia 07.12.2018 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż