Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 2077 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice
za III kwartał 2018 r.

 
Dochody wykonano w wysokości     42 642 144,42 zł     co stanowi 78,87 % planowanych
w tym: dochody bieżące     38 770 509,47 zł     co stanowi 79,11 % planowanych
dochody majątkowe     3 871 634,95 zł     co stanowi 76,53 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości     39 923 653,79 zł     co stanowi 65,76 % planowanych
w tym: wydatki bieżące     32 772 887,25 zł     co stanowi 69,57 % planowanych
wydatki majątkowe     7 150 766,54 zł     co stanowi 52,59 % planowanych

Budżet gminy za III kwartał 2018 r zamknął się nadwyżką w kwocie 2 718 490,63 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:02.11.2018 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:02.11.2018 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 549