Uchwała Nr II/15/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2003 roku

Na podst. art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U.Nr 94 poz. 431 z 1993r. z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 30.11.2002 roku), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10.09.1996r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 112 poz. 539) - przepisy ust. l stosuję się odpowiednio.

§ 2

Ustala się następujących inkasentów w poszczególnych sołectwach:

Kaczyce  -  Wawrzyczek Helena
Kończyce Małe  -  Węglorz Janina
Marklowice Górne  -  Roskosz Maria
Zebrzydowice Dolne  -  Mysakowicz Tadeusz
Zebrzydowice Górne  -  Kołatek Franciszek

§ 3

Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2003 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2003 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.07.2003 15:19

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 190